Trailer Tiên Phong Phần 1

We are the Wave Season 1 (2019)

Tiên Phong Phần 1 - We are the Wave Season 1 bộ phim theo chân một nhóm bạn luôn theo đuổi giấc mơ có một tương lai tốt đẹp hơn, được dẫn dắt bởi một người bạn cùng lớp mới và bí ẩn. Họ không còn muốn che giấu sự tức giận với những mặt tối của xã hội. Họ bắt đầu lên ý tưởng về một cuộc nổi loạn thú ... >> xem thêm

Trailer trong phim
Từ khóa
Phim Liên Quan