Phim Dã Sữ

Mây Gió Và Mưa
PĐ: Tập 17TM: Tập 15
Mây Gió Và Mưa

King Maker: The Change of Destiny

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ
PĐ: Tập 32
Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

The Beauty Admires Those Who Grow Old Together

Thần Y Hoàng Phủ
TM: 40/40
Thần Y Hoàng Phủ

Imperial Physician Huangfu

Tiếu Ngạo Giang Hồ
TM: 30/30
Tiếu Ngạo Giang Hồ

The Smiling Proud Wanderer

Giang Sơn Phong Vũ Tình
TM: 30/30
Giang Sơn Phong Vũ Tình

The Affaire in the Swing Age