siêu nhân

Kamen Rider Wizard
PĐ: 53/53
Kamen Rider Wizard

Kamen raidâ Wizâdo

Siêu nhân Thời Gian
PĐ: 40/40
Siêu nhân Thời Gian

Power Rangers Time Force

Siêu Nhân Khủng Long Phần 2
PĐ: 52/52
Siêu Nhân Khủng Long Phần 2

Power Rangers: Mighty Morphin Season 2

Siêu Nhân Khủng Long Phần 1
PĐ: 60/60
Siêu Nhân Khủng Long Phần 1

Mighty Morphin Power Rangers Season 1

Siêu Nhân Vũ Trụ
PĐ: 43/43
Siêu Nhân Vũ Trụ

Power Rangers In Space