Phim Bộ Mỹ

Miền Ảo Ảnh Phần 2
PĐ: 10/10
Miền Ảo Ảnh Phần 2

The Twilight Zone Season 2

Miền Ảo Ảnh Phần 1
PĐ: 10/10
Miền Ảo Ảnh Phần 1

The Twilight Zone Season 1

Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 7
PĐ: Tập 09
Đặc Nhiệm Siêu Anh Hùng Phần 7

Marvel's Agents Of Shield Season 7

Thành Phố Của Thiên Thần Phần 1
PĐ: 10/10
Thành Phố Của Thiên Thần Phần 1

Penny Dreadful: City of Angels Season 1