53 votes
Tử Chiến Xuyên Hành Tinh Phần 1
5/3 votes

Tử Chiến Xuyên Hành Tinh Phần 1

Battlestar Galactica Season 1 (2004)

Tử Chiến Xuyên Hành Tinh Phần 1, Battlestar Galactica Season 1 con người bị loài Cylon tấn công, và những người còn sống sót của 12 thuộc địa tập trung thành hạm đội Battlestar Galactica bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thuộc địa thứ 13, đồng thời phải liên tục chiến đấu chống loại loài Cylon luôn the...

Bình Luận Phim Tử Chiến Xuyên Hành Tinh Phần 1

Loading...
loading...